Klub malých Myslivečků – LÉTO 2019

Děti z Klubu malých myslivečků se v létě rozhodně nenudily. V červenci se starší děti vydaly na prodloužený víkend do Enviromentálního střediska Stožec na Šumavě. První den si prošly areál lesních her, koukly se za odborného výkladu lesního strážce Ing. Petra Míška do Stožeckého pralesa a na Stožeckou kapli. Druhý den jsme se vydali do nedalekého národního parku v Bavorsku Neuschönau, kde jsme za doprovodu česky mluvícího průvodce prošli obory s lesní zvěří a následně se podívali na stezku do korun stromů. Třetí den jsme navštívili rybí líheň a sovinec v Borové Ladě. Správce líhně nám ukázal a vysvětlil, jak se o vše starat a jaké jsou možnosti různých chovů.

Mladší Daňčata strávila následující víkend na Odeři u Černého jezera. Club Balcare jim přijel ukázat dohledávání a poslušnost loveckých psů. Následně si mohli poslechnout i vyzkoušet vábení zvěře, troubení na lesní roh a nechyběla ani střelba. Druhý den se děti aktivně pustily do tvoření, vytvořily krásné dřevěné placky s obtiskem listů a založily si herbář. Večer se vydaly na dobrodružnou a naučnou stezku okolo jezera, kde vypracovaly úkoly zaměřené na les i zvěř. Poslední den si mladší Dančata na vlastní kůži zkusila, jaké to je, když je zvěř v noci v lese odkázaná pouze na své smysly.

V srpu se mladší Dančata podívala do včelína. Děti se oblékly do včelařských kombinéz, šly statečně otevřít úl a prozkoumaly svět, který se v něm nachází. Při výkladu včelařky se dozvěděly základní informace o včelím společenstvu a výhodách, které přináší. Měly štěstí že viděly matku od včel,  čerstvě nakladené larvičky i líhnutí nové včelky. Včelky byly mírné a nechaly všechny pozorovat jejich pilnou práci naživo. Za tento úžasný zážitek děti do včelína vyrobily krásný přírodní plakát.

Starší Myslivečci strávily koncem srpna víkend na Odeři u Černého jezera. Velké díky našim hostům za úžasný program, Club Balcare přijel v plném počtu, aby dětem ukázal poslušnost a vystavování loveckých psů, střelby, ukázku vábení a loveckých trofejí. Také obrovské díky i skvělému a neúnavnému Jiřímu Netopilíkovi za úžasnou ukázku „Jak se to dělá v divočině“. Děti hltaly každé jeho slovo a každý měl možnost si to sám na vlastní kůži vyzkoušet. Naučily se rozdělávat oheň křesadlem, za pomoci baterky si ukázaly jak se rozdělává oheň a vyzkoušely si zapálit sirku, která nejde zhasnout ani při ponoření do vody. Následně si připravily základ pro snadné rozdělání ohně, výrobu louče a finských kamen, které si sami za pomoci křesadel zapálily. Odpoledne se seznámily s lesními porostními mapami a šly do lesa se podívat, kde měly možnost porovnat skutečnost s mapou. Několik stanovišť bylo předem připraveno, zakresleno do mapy společně s úkoly. Např. rozdíl mezi 10-ti a 100-letým porostem, mlazina s přípravnou dřevinou, staletý porost poškozený vysokou zvěří, 60-ti letý porost vyznačený na probírku… Při procházce měly štěstí a našly spoustu zajímavých podmětů ke zkoumání. Poslední den a zároveň poslední prázdninové setkání bylo zakončeno střeleckým soubojem.

Tyto úžasné zážitky bychom v tomto rozsahu rozhodně nemohli zažít bez podpory Karlovarského Kraje, Lázeňských lesů p.o., Clubu Balcare, OMS Karlovy Vary a teké bez podpory dobrovolníků, kteří ochotně souhlasili, že dětem přiblíží svět dle vlastních dovedností a zkušeností.

Za vše moc děkuje Klub malých Myslivečků.

Ing. Iveta Adamcová

Šumava 2019


 

Odeř Dančata


 

Včelky


 
 

Klub malých Myslivečků – LÉTO 2019


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Klub malých Myslivečků

OMS Karlovy Vary, p.s.

Sedlecká 761/5

Karlovy Vary 360 10

___________________

Předsedkyně

ing. Iveta Adamcová

email: adamcova(at)llkv.cz

Zuzana Kuncová

email: zuzka05(at)seznam.cz

Jednatel OMS K. Vary

Jindřich Zemek

email: oms(at)oms-karlovyvary.cz