slider

Klub malých Myslivečků

Img_9664-1

Klub malých Myslivečků byl neoficiálně založen v r. 2011 rodiči, kteří chtěli společně podnikat pravidelně výlety a naučné akce v lesích pro své děti. Popud vznikl od jedné z maminek, která v mateřství začala studovat lesní inženýrství a její dvě děti ve věku 5 a 8 let klub pravidelně navštěvují. V předchozích dvou letech navštívila 2x centrum enviromentálního vzdělávání Národního parku Šumava, kde se učí pracovat s dětmi v terénu (naučné lesní hry, tvorba s  přírodninami, výzkum v přírodě a spoustu dalších motivačních témat, které jsou i popsány v příručce NPŠ „Pojďme na to od lesa“). Dále si udělala certifikát na týdenním kurzu v Hranicích na Moravě, kurz byl určen pro vedoucí mysliveckých kroužků. Tento kurz dělá každoročně skupinka odborníků ze Střední lesnické školy v Hranicích. V r. 2017 jsme klub zaregistrovali pod ČMMJ, OMS Karlovy Vary, kde jsme pro děti získaly spoustu pracovních materiálů a pojištění na pobyt v lese. V současné době máme 24 dětí ve dvou skupinkách, kteří klub malých Myslivečků pravidelně navštěvují. Děti jsou ve věku od 3-10let. Setkávání probíhá jednou měsíčně v neděli. Na setkáních tráví děti čas společně se svými rodiči, tím je zajištěno, že každé dítě má 100% pozornost. Plánování a koordinaci má na starost vedoucí kroužku. Pro představu o společně tráveném času, přikládám stručný přehled akcí za rok 2018: Při lednovém setkání si děti vyrobily krmítka pro ptáčky, které naplnily a rozmístily v lese. V únoru si děti vyzkoušely střelbu na laserové střelnici. V březnu nás navštívil pan Václav Svoboda a předvedl dětem spoustu zajímavých způsobů vábení zvěře. Duben byl ve znamení sázení smrčků. Každý Mysliveček si zasadil stromeček a opatřil ho nátěrem proti okusu. V květnu jsme strávili celý víkend na Šumavě, kde jsme měli možnost vidět vlky, rysa a jeleny. Dále jsme se prošli s lesním strážcem NPŠ, který nám řekl spoustu zajímavostí o hospodaření v tamních lesích. Červnové setkání bylo velmi dobrodružné. Od krajského úřadu Karlovy Vary děti dostaly herbáře, krabičky na vzorky a lupy. S tímto vybavením jsme se všichni sešli v ovocných sadech a strávili tam krásné odpoledne plné poznávání a vnímání. V červenci si děti sami vyzkoušely stáčení medu a účastnily se i všech příprav na tuto krásnou činnost. Srpnový víkend jsme měli možnost strávit v krásném srubu u Černého jezera na Odeři, kde proběhly praktické ukázky na téma přežití v přírodě, v podání experta Jiřího Netopilíka. Dále si děti prošly lesní stezku kolem jezera, kde byly připraveny stanoviště s lesní a mysliveckou tématikou. V září se děti seznámily s kynologií v myslivosti a zapojili jsme se i do projektu malého Adepta myslivosti. V říjnu děti připravily naučnou stezku, každý z Myslivečků si připravil téma, které jsme se v průběhu roku učily. Tentokrát byli pozváni i přátelé a kamarádi, kteří si mohli stezku projít a podívat se tak, co jsme se během roku naučili. Listopadové setkání se uskutečnilo na manipulačním skladě LLKV, děti se dozvěděly o vadách dřeva, měly možnost vidět vyvážecí soupravu a spoustu další techniky určené ke zpracování dřeva. V prosinci se děti podívaly, na těžbu, sortimentaci a přibližování traktorem. Vše s ukázkou dřevorubeckých pomůcek v podání dřevorubce a traktoristy s letitou praxí. Vše se dětem snaží vysvětlit a názorně ukázat odborníci z oboru. Podporu cítíme nejen u organizací, ale i od jednotlivců. Kteří neváhají a přijdou nám svou práci vysvětlit a ukázat :D. Během setkání se v průběhu vždy snažíme děti zaujmout, přikládáme do programu vložky, které jejich pozornost odpoutají, nadchnou a navnadí na další průběh. Vzhledem k tomu, že máme stále spoustu témat, které nás mohou naplňovat na setkáních v lese, dle mého názoru nevyčerpatelně, je budoucnost fungování klubu dlouhodobá a hlavně vzhledem k dnešním způsobům vedení dětí a neznalostí dětí o přírodě, naší zvěři a tradicím myslivosti, naprosto potřebná a důležitá!!!

Ing. Iveta Adamcová Vedoucí Klubu malých Myslivečků

Kontakt

Klub malých Myslivečků

OMS Karlovy Vary, p.s.

Sedlecká 761/5

Karlovy Vary 360 10

___________________

Předsedkyně

ing. Iveta Adamcová

email: adamcova(at)llkv.cz

Zuzana Kuncová

email: zuzka05(at)seznam.cz

Jednatel OMS K. Vary

Jindřich Zemek

email: oms(at)oms-karlovyvary.cz